چهارشنبه 5 تیر 1398
نظرخواهی
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟

جلسه هماهنگی و تعامل بخشدار محترم لوندویل با فرماندهی محترم پاسگاه مرزی دریایی چلوند بر گذار شد

جلسه هماهنگی و تعامل بخشدار محترم لوندویل با فرماندهی محترم پاسگاه مرزی دریایی چلوند در دفتر بخشداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ بمنظور تبادل نظر پیرامون برقراری نظم و امنیت با هدف پیشگیری از وقوع ناه

0 09:00 1398/04/05

در پی درخواست های مکرر کشاورزان محترم روستای کشفی بخش مرکزی آستارا جهت لایروبی و دیواره سازی بند انحرافی مموجود در رودخانه مرزی فرماندار آستارا دستور پی گیری و رفع این مشکل را در کوتاهترین زمان ممکن صادر نمود

در پی درخواست های مکرر کشاورزان محترم روستای کشفی بخش مرکزی آستارا در ملاقات مردمی جهت رفع مشکل تامین آب کشاورزی از رودخانه مرزی، فرماندار آستارا با صدور دستور پیگیری و رفع این مشکل توسط بخشدار مر

0 20:49 1398/04/04

فرماندار بندر آستارا: مسئولان تمام توان خود را در برطرف کردن مشکلات مردم به کار گیرند

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در ملاقات مردمی و همچنین بررسی مشکلات روستای عنبران و روستاهای همجوار در مسجد حضرت رسول اکرم اظهارداشت: همه مسئولان باید تمام توان خود را در برطرف کردن مشکلات و خ

0 20:32 1398/04/04

بازدید میدانی فرماندار آستارا از پل مرزی این شهرستان

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا، مدیر کل گمرک، شهردار، جانشین فرمانده هنگ مرزی، رئیس پایانه مسافری از پل مرزی این شهرستان بازدید میدانی بعمل آوردند

0 16:01 1398/04/03

بازدید مشترک بخشدار مرکزی بندرآستارا وریاست اداره راه وشهرسازی شهرستان درخصوص زیرسازی ورفع معایب جاده مواصلاتی راههای روستایی آق مسجد وکشفی

بازدید مشترک بخشدار مرکزی بندرآستارا وریاست اداره راه وشهرسازی شهرستان درخصوص زیرسازی ورفع معایب جاده مواصلاتی راههای روستایی آق مسجد وکشفی جهت آسفالت راههای مذکور ، بخشدار مرکزی بندرآستارا ضم

0 15:40 1398/04/03

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری آستارا : با توجه به فصل رها سازی قطعه ماهی های کوچک در رودخانه های شهرستان کلیه عملیات ساماندهی رودخانه های شهرستان تا ۱۸ تیر به حالت تعلیق درآمد

با توجه به فصل رها سازی قطعه ماهی های کوچک در رودخانه های شهرستان با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و شیلات کلیه عملیات ساماندهی رودخانه های شهرستان تا ۱۸ تیر به حالت تعلیق د

0 09:17 1398/04/03

جلسه هماهنگی و تعامل بخشدار محترم لوندویل با فرماندهی محترم پاسگاه مرزی دریایی چلوند بر گذار شد

جلسه هماهنگی و تعامل بخشدار محترم لوندویل با فرماندهی محترم پاسگاه مرزی دریایی چلوند در دفتر بخشداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ بمنظور تبادل نظر پیرامون برقراری نظم و امنیت با هدف پیشگیری از وقوع ناه

0 09:00 1398/04/05

در پی درخواست های مکرر کشاورزان محترم روستای کشفی بخش مرکزی آستارا جهت لایروبی و دیواره سازی بند انحرافی مموجود در رودخانه مرزی فرماندار آستارا دستور پی گیری و رفع این مشکل را در کوتاهترین زمان ممکن صادر نمود

در پی درخواست های مکرر کشاورزان محترم روستای کشفی بخش مرکزی آستارا در ملاقات مردمی جهت رفع مشکل تامین آب کشاورزی از رودخانه مرزی، فرماندار آستارا با صدور دستور پیگیری و رفع این مشکل توسط بخشدار مر

0 20:49 1398/04/04

فرماندار بندر آستارا: مسئولان تمام توان خود را در برطرف کردن مشکلات مردم به کار گیرند

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در ملاقات مردمی و همچنین بررسی مشکلات روستای عنبران و روستاهای همجوار در مسجد حضرت رسول اکرم اظهارداشت: همه مسئولان باید تمام توان خود را در برطرف کردن مشکلات و خ

0 20:32 1398/04/04

بازدید میدانی فرماندار آستارا از پل مرزی این شهرستان

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا، مدیر کل گمرک، شهردار، جانشین فرمانده هنگ مرزی، رئیس پایانه مسافری از پل مرزی این شهرستان بازدید میدانی بعمل آوردند

0 16:01 1398/04/03

بازدید مشترک بخشدار مرکزی بندرآستارا وریاست اداره راه وشهرسازی شهرستان درخصوص زیرسازی ورفع معایب جاده مواصلاتی راههای روستایی آق مسجد وکشفی

بازدید مشترک بخشدار مرکزی بندرآستارا وریاست اداره راه وشهرسازی شهرستان درخصوص زیرسازی ورفع معایب جاده مواصلاتی راههای روستایی آق مسجد وکشفی جهت آسفالت راههای مذکور ، بخشدار مرکزی بندرآستارا ضم

0 15:40 1398/04/03

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری آستارا : با توجه به فصل رها سازی قطعه ماهی های کوچک در رودخانه های شهرستان کلیه عملیات ساماندهی رودخانه های شهرستان تا ۱۸ تیر به حالت تعلیق درآمد

با توجه به فصل رها سازی قطعه ماهی های کوچک در رودخانه های شهرستان با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و شیلات کلیه عملیات ساماندهی رودخانه های شهرستان تا ۱۸ تیر به حالت تعلیق د

0 09:17 1398/04/03
فرماندار آستارا
دولت و ملت همدلی و همزبانی