یکشنبه 5 خرداد 1398

فرماندار آستارا شوراها تبلور واقعی اراده مردمی هستند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/12/06 22:27 بازدید: 78

فرماندار آستارا

شوراها تبلور واقعی اراده مردمی هستند

فرماندار شهرستان مرزی بندرآستارا در دیدار با اعضای شورای شهرستان اظهارداشت: شوراها تبلور واقعی اراده مردمی هستند.

حسن رستم زاد افزود: شوراها نماینده مردم در روستاها هستند که نقش بی بدیلی را ایفا می کنند.

وی یادآور شد: شهرستان آستارا به دلیل قرارگرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی و به عنوان پیشانی جمهوری اسلامی ایران که هم دروازه ورودی به استان گیلان و هم کشوراست و به دلیل داشتن سابقه تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی و به عنوان کلکسیونی از کل کشور میتواند باعث پیشرفت نتنها شهرستان بلکه استان و حتی کشور باشد.

رستم زاد اظهار داشت: شوراها بیشتر از هر سازمان دیگری می توانند در روستاها  نقش آفرینی کنند زیرا از بین مردم و از خود مردم انتخاب می شوند.

وی ادامه داد: مردم باید با کمک به شوراها در پیشبرد اهداف توسعه ای منطقه فعالیت داشته باشند.

وی در خاتمه گفت: شوراها رابط بین مردم و مسئولین هستند و باید در این راه تعامل خود را با مدیران و مردم بهبود ببخشند.

پاشا سماپور رئیس شورای شهرستان نیز ضمن تشکر از فرماندار آستارا به بیان دیدگاه ها نقطه نظرات خود در رابطه با توسعه شهرستان پرداخت.

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی