دوشنبه 6 خرداد 1398

ثبت نام ۳۶ نفر داوطلب انتخابات شوراها در شهرستان بندر مرزی آستارا

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/01/01 09:22 بازدید: 249

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا از ثبت نام ۳۶ نفر برای حضور در انتخابات شورا هادر شهر و روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مرزی بندر آستارا، «یونس رنجکش» در حاشیه بازدید از دبیرخانه اجرایی حوزه انتخابی شهرستان آستاراافزود: این  داوطلبان شامل ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه شهر آستارا و  ۳ نفر برای حوزه انتخابیه شهر لوندویل می باشد.

وی ادامه داد: تعداد داوطلبان در حوزه ی انتخابیه  روستایی در بخش مرکزی۱۳نفر ودر بخش لوندولیل نیز ۴ نفر است.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام انتخابات تا ششم فروردین ماه می باشد از داوطلبان خواست تا ثبت نام را به روز های پایانی منتهی نکنند.

فرماندار آستار اظهار داشت هیات های اجرایی شهر وروستای این شهرستان در آستارا و دوبخش مرکزی و لوندویل نیز در مدت قانونی تشکیل شده است وهیچ مشکلی برای روند انتخابات در این شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: پس از ثبت نام داوطلبان و دریافت پاسخ استعلام ها بر اساس قانون ،کار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد و نیز برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری را از اولویت های فرمانداری در آستارا ذکر کرد و اظهار داشت تمام تلاش خود را برای بستر سازی های لازم در مسیر تحقق مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری برای مشارکت حداکثری در انتخابات خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: هیچ رفتار فرا قانونی در مسیر بررسی صلاحیت داوطلبان اتفاق نخواهد افتاد و هیات های اجرایی روند قانونی را طی خواهند کرد تا مردم با‌ اعتماد کامل به مجریان انتخابات نمایندگان خود در شوراهای اسلامی را انتخاب نمایند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی