چهارشنبه 24 مهر 1398
معاون عمرانی فرمانداری خواستار توجه بیشتر دستگاه های اجرایی در حل مشکلات آب شرب روستاها شد.

بررسی مشکلات آب شرب روستای خسرومحله و باش محله لوندویل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/12/26 15:06 بازدید: 196

روز شنبه معاون عمرانی فرماندار مشکلات آب شرب روستای خسرو محله را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه که با حضور دهیاران و شوراهای روستاهای باش محله و خسرو محله و با حضور مدیر آبفار شهرستان برگزار گردید. وضعیت آب شرب این دو روستا بررسی شد. با توجه به پیشرفت پروژه آبرسانی روستایباش محله تا 90 درصد مقرر شد آب و فاضلاب روستایی شهرستان پیگیری های لازم را در راستای جذب اعتبار و تکمیل طرح در سال آینده به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.باتوجه به درخواست اهالی برای تامین آب شرب در مواقع خاص خصوصا در فصل تابستان مقرر گردید یک خط انشعاب از لوله انتقال آب اصلی به صورت موقت در راستای تامین محدود آب شرب روستای خسرومحله با همکاری دهیاری و اداره آبفار اجرا گردد.همچنین به منظور تکمیل طرح آبرسانی روستای خسرو محله مقرر شد اداره آبفار پیگیری لازم در راستای مطالعه مسیر مناسب برای آبرسانی روستای خسرو محله بعمل آورد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی