چهارشنبه 27 شهریور 1398

بازدید میدانی فرماندار آستارا از پل مرزی این شهرستان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/03 16:01 بازدید: 79

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا، مدیر کل گمرک، شهردار، جانشین فرمانده هنگ مرزی، رئیس پایانه مسافری از پل مرزی این شهرستان بازدید میدانی بعمل آوردند
در این بازدید فرماندار آستارا ضمن انتقاد از نواقصات موجود در این پل مرزی که ورودی جمهوری اسلامی ایران از کشور آذربایجان است دستور رسیدگی به این نواقصات طی بازه زمانی 10 روزه توسط ادارت متولی را صادر نمود.
وی یادآور شد: باتوجه به اهمیت این پل مرزی برای شهرستان، استان و کشور، کوتاهی در رسیدگی به وضعیت ظاهری و رفع نواقصات آن از سوی دستگاه های متولی قابل قبول نیست و هریک از این دستگاه ها در بازه زمانی مشخص شده برای رفع این مشکلات به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی