چهارشنبه 27 شهریور 1398

در پی درخواست های مکرر کشاورزان محترم روستای کشفی بخش مرکزی آستارا جهت لایروبی و دیواره سازی بند انحرافی مموجود در رودخانه مرزی فرماندار آستارا دستور پی گیری و رفع این مشکل را در کوتاهترین زمان ممکن صادر نمود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/04 20:49 ویرایش : ‎1398/04/04 20:51 بازدید: 71

در پی درخواست های مکرر کشاورزان محترم روستای کشفی بخش مرکزی آستارا در ملاقات مردمی جهت رفع مشکل تامین آب کشاورزی از رودخانه مرزی، فرماندار آستارا با صدور دستور پیگیری و رفع این مشکل توسط بخشدار مرکزی و دهیار و شورای این روستا در کمترین زمان ممکن، بخشدار مرکزی با ارسال بیل مکانیکی جهت لایروبی و دیواره سازی بند انحرافی موجود در این روخانه مرزی اقدامات لازم را بعمل آورد که موجب رفع مشکل کشاورزان در مدت زمان یک ساعته در این روستا شد که باعث رضایتمندی این اهالی محترم گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی