پنجشنبه 14 آذر 1398

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا با همراهی رئیس راهداری و حمل ونقل جاده شهرستان وبخشدار لوندویل از پل های استراتژیک آستارا بازدید کردند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/10 07:29 بازدید: 78

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا با همراهی رئیس راهداری و حمل ونقل جاده شهرستان و بخشدار لوندویل از پل های استراتژیک آستارا بازدید کردند.
این بازدید به منظور انجام استحکامات لازم زیرستون های قرار گرفته در داخل بستر رودخانه که به دلیل تغیان رودخانه ها دچار شستگی شده است که جهت جلوگیری از هرگونه خسارات احتمالی باید استحکام سازی گردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی