جمعه 15 آذر 1398

باحضور فرماندار، آزاد سازی بیش از 400 پرنده سهره که به صورت غیرمجاز صید شده که توسط یگان حفاظت محیط زیست کشف و شکارچیان غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی شدند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/09/07 09:34 بازدید: 23

با حضور فرماندار و ریاست حفاظت محیط زیست شهرستان بیش از 400 قطعه پرنده سهره به آغوش طبیعت بازگردانده شدند لازم به ذکر است این پرندگان توسط یگان حفاظت محیط زیست کشف و شکارچیان غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی