سه شنبه 25 تیر 1398
نظرخواهی
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟

پیام فرماندار آستارا به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی

در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم

0 17:38 1398/04/24

فرماندار آستارا: دستگاه های متولی هماهنگی و همکاری لازم را جهت تسریع در اجرای پروژه تعریض مسیر گردنه حیران داشته باشند

فرماندار آستارا: دستگاه های متولی هماهنگی و همکاری لازم را جهت تسریع در اجرای پروژه تعریض مسیر گردنه حیران داشته باشند

0 16:18 1398/04/24

فرماندار شهرستان آستارا : تأمین اجتماعی بر اساس مسئولیت‌های سازمانی و با ارائه خدمات خوب، در رفع نگرانی‌های اجتماعی حائز اهمیت است

فرماندار شهرستان آستارا : تأمین اجتماعی بر اساس مسئولیت‌های سازمانی و با ارائه خدمات خوب، در رفع نگرانی‌های اجتماعی حائز اهمیت است

0 12:27 1398/04/24

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در حضور سرپرست استانداری گیلان: ظرفیت های شکوفایی شهرستان آستارا بی نظیر و متنوع است و از هیچ کوششی برای مرتفع شدن مشکلات فروگذار نخواهیم کرد.

فرماندار آستارا در متن بازدید روز یکشنبه 16تیرماه سال جاری سرپرست استانداری گیلان از شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار داشت: جاده ترانزیتی آستارا-اردبیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تعریض آن باعث ح

0 09:32 1398/04/24

فرماندار بندر آستارا: در بحث مدیریت بحران پدافند غیرعامل جدی گرفته شود

فرماندار بندر آستارا:
در بحث مدیریت بحران پدافند غیرعامل جدی گرفته شود.

0 17:15 1398/04/23

فرماندار آستارا گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی بندر آستارا، خط آهن بین‌المللی وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا می‌شود.

فرماندار آستارا گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی بندر آستارا، خط آهن بین‌المللی وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا می‌شود.

0 16:56 1398/04/23

پیام فرماندار آستارا به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی

در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم

0 17:38 1398/04/24

فرماندار آستارا: دستگاه های متولی هماهنگی و همکاری لازم را جهت تسریع در اجرای پروژه تعریض مسیر گردنه حیران داشته باشند

فرماندار آستارا: دستگاه های متولی هماهنگی و همکاری لازم را جهت تسریع در اجرای پروژه تعریض مسیر گردنه حیران داشته باشند

0 16:18 1398/04/24

فرماندار شهرستان آستارا : تأمین اجتماعی بر اساس مسئولیت‌های سازمانی و با ارائه خدمات خوب، در رفع نگرانی‌های اجتماعی حائز اهمیت است

فرماندار شهرستان آستارا : تأمین اجتماعی بر اساس مسئولیت‌های سازمانی و با ارائه خدمات خوب، در رفع نگرانی‌های اجتماعی حائز اهمیت است

0 12:27 1398/04/24

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در حضور سرپرست استانداری گیلان: ظرفیت های شکوفایی شهرستان آستارا بی نظیر و متنوع است و از هیچ کوششی برای مرتفع شدن مشکلات فروگذار نخواهیم کرد.

فرماندار آستارا در متن بازدید روز یکشنبه 16تیرماه سال جاری سرپرست استانداری گیلان از شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار داشت: جاده ترانزیتی آستارا-اردبیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تعریض آن باعث ح

0 09:32 1398/04/24

فرماندار بندر آستارا: در بحث مدیریت بحران پدافند غیرعامل جدی گرفته شود

فرماندار بندر آستارا:
در بحث مدیریت بحران پدافند غیرعامل جدی گرفته شود.

0 17:15 1398/04/23

فرماندار آستارا گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی بندر آستارا، خط آهن بین‌المللی وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا می‌شود.

فرماندار آستارا گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی بندر آستارا، خط آهن بین‌المللی وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا می‌شود.

0 16:56 1398/04/23
فرماندار آستارا
دولت و ملت همدلی و همزبانی