معرفی بخشدار لوندویل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/16 02:00 بازدید: 2326

توکل مافی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم سیاسی – مدنی از وزارت کشور و کارشناسی مدیریت دولتی می باشد.

وی به لحاظ سابقه کار اجرایی 4 سال دهدار ویرمونی، 8 سال دهدار لوندویل، 5/3 سال بخشدار مرکزی، 5/3 سال بخشدار لوندویل، 4سال کارشناس در فرمانداری آستارا و هم اکنون نیز بخشدار لوندویل می باشد.

وی آشنایی خوبی با بخش های مختلف شهرستان دارد.

فرماندار آستارا
دولت و ملت همدلی و همزبانی