معرفی بخشدار لوندویل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/16 02:00 ویرایش : ‎1398/05/24 08:31 بازدید: 2487

معرفی بخشدار لوندویل:
توحید کرم زاده
متولد: ۱۳۵۸/۱۱/۰۹
محل صدور:
شهرستان آستارا
سوابق کاری :

- کارشناس سیاسی و اجتماعی بخشداری لوندویل.
- کارشناس امور شوراها و دهیاری های بخشداری لوندویل.
-کارشناس سیاسی و انتخابات بخشداری لوندویل
- دبیر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش لوندویل با قوانین و مقررات.
- کارشناس مسئول برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری سال 1394 – حوزه فرعی انتخابیه بخش لوندویل.
- کارشناس مسئول برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سال 1396 – حوزه فرعی انتخابیه بخش لوندویل.
- عضو تیم بازرسی کمیسیون آرد ونان و نانواییها در بخش لوندویل.
سوابق دانشگاهی:
کارشناس جغرافیای شهری(دانشگاه شهید بهشتی تهران)
کارشناس ارشد جغرافیا مدیریت و توسعه پایدار روستایی(دانشگاه محقق اردبیلی)
مقاله چاپ شده :
بررسی نقش جاذبه های گردشگری در پیشرفت اقتصادی و کاهش محرومیت(مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر)
عنوان پایان نامه:
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای شاخص های اقتصادی مناطق روستایی(مطالعه موردی مناطق روستایی بخش لوندویل شهرستان آستارا)

فرماندار آستارا
دولت و ملت همدلی و همزبانی