دوشنبه 20 آبان 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/06/15 13:09 بازدید: 3208

دفتر فرماندار
تلفن : 44822023-013
نمابر : 44815595-013

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
تلفن : 44823508-013
نمابر : 44815595-013

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن : 44823509-013
نمابر : 44823509-013

روابط عمومی
تلفکس : 44822021-013

حراست
تلفکس : 44814127-013

امور اداری و مالی
تلفکس : 44813020-013

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 44813021-013

دفتر بخشدار مرکزی آستارا
تلفن : 44817385-013
نمابر : 44817385-013

دفتر بخشدار لوندویل
تلفن : 44862300-013
نمابر : 44862300-013

تماس
فرماندار آستارا
دولت و ملت همدلی و همزبانی