چهارشنبه 27 شهریور 1398

شعار مردان فعالتر - مردان سالمتر را برای همه اقشار مردم شهرستان آستارا جدی بگیریم

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/12/05 08:22 بازدید: 153

شعار مردان فعالتر  - مردان سالمتر را برای همه اقشار مردم شهرستان آستارا جدی بگیریم
فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در جلسه شورای معاونین مورخ 4/12/97 اعلام نمود با توجه به مصوبه کمیته هماهنگی پویش هفته ملی ایران که با شعار مردان فعالتر – مردان سالمتر نامگذاری شده است لزوم جدی تر گرفتن سلامت عمومی جامعه بیش از پیش احساس می گردد.
حسن رستم زاد افزود: کاهش فعالیت های فیزیکی شهروندان سبب شده است شیوع انواع بیماری های مرتبط رشد چشمگیری داشته باشد و در همین زمینه آمار ها نشان می دهد افزایش هزینه های درمان برای مردم و دولت سرسام آور شده است.
وی افزود: بر اساس آموزه های دینی و علمی پیشگیری همواره مفیدتر از درمان است و درهمین خصوص هرگز نباید به یک شعار ، یک روز ، یک هفته و مواردی از این دست بسنده نمود بلکه روی آوردن به تحرک  جسمانی در هر دو جنس زن و مرد، امری لازم برای زندگی ماشینی امروزی به حساب می آید.
فرماندار افزود : در همین راستا روز پنجم اسفند ماه روز بدون خودرو برای کارکنان ادارات نامگذاری شده است که پیشنهاد می گرددچنین موضوعی در این روز برای همه اقشار مردم عملیاتی گردد و مدیریت ورزش و جوانان شهرستان گزارش مستندی در خصوص عملیاتی شدن آن از سوی دستگاه های اجرایی و سایر شهرواندان ارائه دهد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی